Aktualności

16/03/2013

Seminarium "Gaz łupkowy w Polsce - wyzwanie dla demokracji"

Radca prawny Beáta Filipcová weźmie udział w seminarium organizowanych przez Insytut Spraw Obywatelskich pt. "Gaz łupkowy w Polsce - wyzwanie dla demokracji", które odbędzie się 16 marca 2013 r. w Centrum Koferencyjnym "Golden Floor Plaza" w Warszawie.

Od organizatorów:

Ogłaszając rok 2013 Eurpejskim Rokiem Obywateli, Parlament Europejski podkreślił potrzebę większego zaangażowania i współodpowiedzialności obywateli UE za decyzje dotyczące wspólnej przyszłości. Uważamy za istotny fakt, że Unia Europejska w pełni uznaje zróżnicowanie potrzeb społecznych, dlatego też podczas naszego seminarium pragniemy podjąć debatę nad udziałem społeczeństwa w procesie wydawania pozwoleń administracyjnych dla poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Szczególnej refleksji wymagają zagadnienia praw i obowiązków, zarówno społeczności lokalnych, administracji państwowej i samorządoej, biznesu i świata nauki, przedstawicieli organizacji pozarządowych.


11/02/2013

Warsztaty nt. procedury oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla beneficjentów projektów spalarniowych

Nasza Kancelaria brała udział w organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego warsztatach dotyczących ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć polegających na budowie spalarni odpadów komunalnych.