O Kancelarii

Spółka Sanecki Kowalik Kancelaria Radców Prawnych została założona w styczniu 2006 r. przez radców prawnych Macieja Saneckiego i Wojciecha Kowalika poprzez połączenie dwóch dotychczas indywidualnych kancelarii radców prawnych. Od 1 stycznia 2011 r. do spółki dołączyła radca prawny Beáta Filipcová.

W ramach prowadzonej przez nas Kancelarii świadczymy usługi prawnicze, w zakresie których zapewniamy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, obejmującą m.in.:

 • prowadzenie postępowań przedsądowych,
 • zastępstwo przed sądami państwowymi i arbitrażowymi,
 • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowo - administracyjnych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów,
 • przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów prawnych.

 

Rozmiar i charakter prowadzonej przez nas Kancelarii, która dodatkowo zatrudnia czterech wykwalifikowanych pracowników, umożliwia szybkie i elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby Klientów oraz jednocześnie maksymalne dostosowanie do ich potrzeb.  

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące formy wzajemnych kontaktów z naszymi Klientami, a także sposobu świadczenia niezbędnej pomocy prawnej. W szczególności przewidujemy możliwość świadczenia usług prawnych oraz kontaktów w następujących formach:

 • w siedzibie Kancelarii,
 • w siedzibie Klienta z możliwością odbywania regularnych dyżurów,
 • wyjazdów i udziału w negocjacjach z kontrahentami Klienta w miejscu przez niego wskazanym
 • poprzez kontakt telefoniczny, faksowy jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • każda inna forma kontaktu preferowana przez Klienta

 

Czas wykonywania usługi zawsze dostosowany jest do czasu pracy Klienta.