Wspólnicy

Maciej Sanecki-dyplom ukończenia studiów uzyskał w 1995 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W marcu 2002 roku złożył egzamin radcowski, co umożliwiło mu rozpoczęcie praktyki prawniczej od początku czerwca tego samego roku. Od czerwca 2004 roku zaczął prowadzić indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bandurskiego 36/1. Obecnie pod tym samym adresem znajduje się siedzibą spółki cywilnej Sanecki Kowalik Kancelaria Radców Prawnych, którą prowadzi wraz ze wspólnikiem radcą prawnym Wojciechem Kowalikiem. Spółka ta powstała 01.01.2006 r. celem skuteczniejszego i pełniejszego świadczenia usług dla klientów.

 

Maciej Sanecki specjalizuje się: w prawie cywilnym, szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie zamówień publicznych oraz w prawie pracy, a także w prawie upadłościowym i naprawczym o czym świadczy fakt uzyskania wpisu na listę syndyków masy upadłości decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dnia. 15.04.2004 r.

 

Zainteresowania: żeglarstwo, pływanie, narciarstwo, historia wojen i konfliktów zbrojnych.


e-mail: msanecki@sk-kancelaria.com.pl

Wojciech Kowalik - studia prawnicze ukończył w 1996 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  

 

W marcu 2002 roku złożył egzamin radcowski, a od czerwca 2002 roku rozpoczął praktykę radcy prawnego. Od 1.06.2004 r. do 31.12.2005 r. prowadził indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Od 1.01.2006 roku jako wspólnik spółki cywilnej wraz z radcą prawnym Maciejem Saneckim, a od 1.01.2011 roku również z radcą prawnym Beatą Filipcovą prowadzi kancelarię Sanecki Kowalik Filipcová Kancelaria Radców Prawnych s.c. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bandurskiego 36/1.

 

Wojciech Kowalik specjalizuje się: w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w prawie pracy, dochodzeniu odszkodowań na podstawie przepisów prawa cywilnego (w szczególności odszkodowań
z tytułu wypadków komunikacyjnych) oraz sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa medycznego (organizacja prowadzenia działalności medycznej, obsługa podmiotów leczniczych, dochodzenie roszczeń wynikających ze zdarzeń medycznych).

 

Zainteresowania: turystyka górska, piłka nożna, historia powszechna.


e-mail: wkowalik@sk-kancelaria.com.pl

Dr Beáta Filipcová. Radca prawny. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004 r.). W trakcie całych studiów była stypendystką rządu polskiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu radcowskiego wpisana (2010 r.) na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. obroniła dysertację doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczącą urządzeń przesyłowych i służebności przesyłu, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych o specjalności prawo cywilne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego (w tym rodzinnego i spadkowego), handlowego i prawa ochrony środowiska oraz dokonywaniu tłumaczeń prawniczych. W 2015 r. ukończyła studia podyplome na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.

Świadczy pomoc prawną również w języku czeskim (język ojczysty) i w zakresie prawa czeskiego. Włada ponadto językiem słowackim.

Wolny czas najchętniej spędza na pływalni albo na stoku. Stara się rownież nie tracić kontaktu z tańcem towarzyskim.


e-mail: bfilipcova@sk-kancelaria.com.pl